007 - Zero Zero Seven      007 - Zero Zero Seven, yacht

Previous Next
Yacht name: 007 - Zero Zero Seven

Photo: NT • Monaco • September 2008