Amnesia      Amnesia,

Previous Next
Yacht name: Amnesia
Length: 196 ft 10 • 60 m
Year: 2008
Builder: Benetti • FB 245
Interior: Redman Whitely Dixon

Photos: monacoeye • Viareggio • March 2008