Monaco Yacht Show 2006 - Solaria      


Monaco Yacht Show 2006 - Solaria

Previous Next


Yacht name: Solaria
Length: 31 m
Year: 1969
Builder: Benetti