Previous Previous Home Next Next Nashira Lamtha    1/1

Nashira LamthaYacht name: Nashira Lamtha
Builder: Benetti

Photo: Gabe - monacoeye • Genoa • Jan 2007