Previous Previous Home Next Next Tiara    1/8

TiaraYacht name: Tiara
Length: 178 ft • 54.27 m
Year: 2004
Builder: Alloy Yachts
Naval architect: Dubois Naval Architects
Interior: John Munford Design

Photo: monacoeye • Monaco • 2006